1500kVA till Styrd borrning från KraftX

Hyr elverk från KraftX. KraftX levererar mäktiga 1500kVA för borrning av ny dagvattenledning utanför Stockholm. De stora elverken är kopplade till en matningspunkt för att driva den  stora borrutrustningen. Borrkronan är på 2500mm.