KraftX certifierade enligt ISO9001:2015

KraftX är nu kvalitets certifierade av Inspecta Sertifiointi Oy enligt ISO9001:2015.

Certifieringen omfattar KraftX verksamhet, Uthyrning, försäljning och leasing av maskiner och övrig utrustning.

KraftX Kvalitets Policy

Kvalitet ingår som en naturlig del i vårt dagliga arbete. Vår verksamhet skall kännetecknas av att vi ständigt arbetar med förbättringar. Vi strävar efter att erbjuda arbetsförhållanden som stimulerar medarbetare att vara effektiva, delaktiga, ta på sig ansvar och fortsätta utveckla sin totala kompetens. Det arbete vi utför ska ge nöjda kunder som efterfrågar våra tjänster på nytt.

KraftX AB ska vara lyhörda för våra kunders önskemål och en pålitlig och kompetent samarbetspartner, i syfte att uppnå långsiktiga affärsrelationer. Engagemang och kompetens kännetecknar vår verksamhet och kunden ska alltid få ett vänligt och professionellt bemötande. Vi ska arbeta målmedvetet med medarbetarutveckling för att säkerställa kompetensen. Reklamationer behandlas snabbt och professionellt. Vi erbjuder leveranser där vi lovar det vi kan hålla, och håller det vi lovar. Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar.

VD, KraftX AB

Jonas Forssén