Asfaltsverk

KraftX levererar elverk till både mobila asfaltsverk och fasta asfaltverk. För mobila asfaltsverk används uteslutande SDMO´s elverk R550C3 på 500kVA med fjärrstart och möjlighet till parallellkörning. Parallellkörning använda för varma mobila asfaltsverk där ett mindre elverk används under icke produktionstid.

Elverken synkroniserar automatiskt utan styrkablar och kan startas och stoppas oberoende av varandra. Efter produktion kan lilla elverket startas upp och stora elverket stängas av för att spara bränsle under icke produktionstid. På så sätt är asfaltsverkets datautrustning alltid spänningssatt och måste ej behöver startas om.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mobila krossar och sorteringsverk

KraftX är idag en stor uthyrare för krossbranschen.  Kunder hyr elverk på årsbasis för att minimera produktionsbortfall då KraftX garanterar drift och håller reservkapacitet. Andra hyr elverk kortare perioder för att lösa tillfälliga projekt.

KraftX kan tack vare sin stora hyresflotta och snabba responstid hjälpa kunder i hela landet vid haveri och produktionsstopp.
Mobila sorteringsverk används med mindre elverk på 80-100kVA och större krossar med elverk på 300-500kVA.

KraftX elverk är mycket tysta och effektiva vilket ger en helt ny upplevelse vad det gäller arbetsmiljö på anläggningen. Man kan utan problem föra konversation bredvid
krossen och höra eventuella och brister på anläggningen innan haveri. Alla elverk är utrustade med AREP vilket gör att elverken lätt startar större mer krävande elmotorer. Givetvis kan elverken fås med fjärrstart och övervakning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Frekvent hyrda produkter