Eldistribution, driftsstörning och underhåll

KraftX levererar elverk från strategiskt placerade depåer till planerade och icke planerade projekt över hela landet. KraftX har stor kapacitet levererar alltid färdiga koncept med leverans, tankar, tanklösning och anslutningskablar för enkel anslutning mellan elverk och last. KraftX erbjuder Jour och beredskap 24/7 för kunder med stora krav på inställelsetid.

KraftX har elverk som är speciellt framtagna för nätägare och deras entreprenörer. Med den senaste tekniken kan dessa elverk användas till att stödmata fasta nätet då inte kapaciteten räcker till eller vid ett haveri. Elverken kan också användas på ställverk vid transformator underhåll då de kan synkroniseras helt blinkfritt både i och ur mot fasta nät. Kontrollsystemet är mycket användarvänligt och lätt att använda. Mycket utförs helt automatiskt och med stor säkerhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frekvent hyrda produkter