Med kort inställelsetid levererar KraftX elverk till byggarbetsplatser för tillfällig eller permanent uppställning. Vi tar hand om inkoppling, tankservice och underhåll. Hos oss hittar du anslutningskablar, farmartankar, elcentraler mm.

Frekvent hyrda produkter