KraftX har en stor hyresflotta som snabbt kan skickas för att lösa större störningar. Vi tar hand om all logistik och hjälper er med utplacering och övervakning. För kritiska anläggningar finns elverk för standby med nätövervakning och automatstart, synkronisering och stödmatning.

 

Frekvent hyrda produkter