Kraftx har elverk som är speciellt framtagna för nätägare och deras entreprenörer. Med den senaste tekniken kan dessa elverk enkelt användas till att stödmata fasta nätet tex vid ett haveri eller då inte kapaciteten räcker till och det behövs mer effekt under en begränsad period.

De kan också användas på ställverk vid transformator underhåll då de synkroniseras helt blinkfritt både i och ur mot fasta nät. Elverken med synkronisering är mycket användarvänliga och lätta att använda.

Elverken för Ställverk & transformatorunderhåll har vårt mest avancerade kontroll styrsystem. Det gör et möjligt att parallell koppla och samköra flera elverk samtidigt med Load Management där flera parametrar kan programeras och styra elverken. Detta kan med fördel användas om applikationen kräver redundans eller vid avancerade applikationer med speciella krav på styrning.

Kontrollsystemet är speciellt framtaget för transformatorunderhåll och ställverk. Elverket kopplas upp och tar över nätet blinkfritt med automatisk synkronisering. Vid återgång till nätdrift synkroniseras elverket blinkfritt och lämnar över lasten till nätet.

 

Frekvent hyrda produkter