KraftX levererar elverk och annan utrustning till TV inspelningar, event och festivaler runt om i landet. KraftX elverk är tysta och kopplas enkelt samman för redundans och parallell drift. Elverk finns på ram eller på trailer för enkel logistik på plats. KraftX tillhandahåller anslutningskablar och centraler där ni enkelt ansluter era kablar och utrustning.

Frekvent hyrda produkter