KraftX levererar elverk och annan utrustning vindkraftsparker och vindkraftsprojekt runt om i Sverige. KraftX kan med sin stora hyresflotta leverera stora mängder elverk med kort inställelsetid runt om i landet.

Projekten är ofta tidspressade där det är viktigt med hög driftssäkerhet då elverken går 24 timmar per dygn. KraftX´s håller högsta driftssäkerhet då vi utför service regelbundet samt att elverken kontrolleras och provbelastas innan hyra. På så sätt minimeras risken för driftsavbrott och och onödiga produktionsstopp.

Ofta levereras farmar tankar som kopplas samman med elverken för att underlätta tankning. KraftX håller tankservice på site till elverk samt till övriga maskiner om önskas. Driftslarm på elverken så driften säkerställs speciellt då parken är obemannad!

För service för service och underhåll av turbiner har KraftX har ett större antal elverk på trailer som lätt kan flyttas mellan turbinerna.  Utöver dessa serviceelverk har KraftX ett stort antal elverk i beredskap vid haverier eller strömavbrott då enstaka turbiner eller hela vindkraftparker måste spänningsättas. Vi levererar snabbt över hela Sverige!

Vindkraft   

 

Frekvent hyrda produkter