Elverk 300kVA – SDMO R330C3 S Lastväxlarram + Tank 2000 Liter

KraftX SDMO R330C3 på lastväxlarram är byggt för tuffa miljöer. Elverket har totalt 4000liter bränsle vid leverans.

SDMO R330C har ett kontroll styrsystem som gör et möjligt att parallell koppla och samköra flera elverk samtidigt. Med load management kan du styra flera elverk och olika parametrar kan programeras för att styra elverken. Detta kan med fördel användas om applikationen kräver redundans. Elverket har variabel fläkt vilket ger lågt ljud och en god driftsekonomi.

Ett av våra kontrollsystemet är speciellt framtaget för transformatorunderhåll och ställverk. Elverket kopplas upp och tar över nätet blinkfritt med automatisk synkronisering. Vid återgång till nätdrift synkroniseras elverket blinkfritt och lämnar över lasten till nätet.

Elverket uppfyller trafikverkets Storstadskrav. Elverket har snabbkoppling för extern tank och kan användas i standby med automatstart eller fjärrstyras. Finns i utförande 50 eller 60HZ (400-480V)