Reservkraft med helikopter vid strömavbrott

KraftX hjälper elbolag och andra myndigheter med jour på reservkraft. Här flygs elverk ut till Stockholms skärgård vid reparation av trasig sjökabel.